Oyunlar

İki İgid

Two Heroes is the game that based on motives of  Azerbaijani tales. You play as two characters and you can change them during the game. Your goal is to win enemies and reach the end of the game!

Oyunun özəllikləri:

* Personajların oyun zamanı dəyişə bilmək. Bir personaj yay ilə digəri isə xəncəl ilə vuruşur.

* Cürbəcür lokasiyalar və hava çeşidləri.

* Düşmənlərin çeşidi.

* Oyun üç dildə təsis edilib. Azərbaycan, Rus Və İngilis.