Təsadüfi Oyunu

Posted Posted in Games

Biz Amerika məktəbləri üçün oyun düzəltmişik. Bu oyunun əsas məqsədi şagirdlərə riyaziyyatı öyrətməkdi. Misal üçün bu oyun statistikanı və onun prinsiplərini öyrədir. Oyun ancaq ayrılmış servisdə işləyir və ona görə də o, istifadəçilərin geniş hissəsinə əlçatan deyil.

Oriental Three Match

Posted Posted in Games

A classic Match 3 game. The rules of the game are very simple and the same in arcade and in normal mode. Combine 3 or more items the same color and ornament to destroy them.  Gameplay Features: More than 80 levels! Come and beat them! Various gameplays in different levels Great visual effect Download

Два Героя

Posted Posted in Uncategorized

Два Героя – это ира сделанная по мотивам Азербайджанских сказок. Игра сделана в жанре платформера. Ваша цель победить врагов и дойти до конца! Особенности игры: * Смена персонажей во время игры. Один из героев владеет луком, другой мечом. * Разнообразные локации и погодные условия * Разнообразные враги * Игра на трех языках: Английском, Русском и Азербайджанском

İki İgid

Posted Posted in Games

Two Heroes is the game that based on motives of  Azerbaijani tales. You play as two characters and you can change them during the game. Your goal is to win enemies and reach the end of the game! Features of game: * Changing the character during the game. One of the characters has a bow, […]