Tibb haqqında animasiyalar

Posted Posted in Experemental

Biz sağlamlıq mövzusunda bir neçə sadə cizgi filmləri düzəltmişik. Video çarxlarda sağlamlığa nəzarət etmə vacibliyindən bəhs edir. Hal hazırda biz siqaret, qeyri-infeksion xəstəliklər və diabet mövzusunda videoçarxlar hazırlamışıq. Bu video çarxlar televiziyada nümayiş olunmuşdu.

Два Героя

Posted Posted in Uncategorized

Два Героя – это ира сделанная по мотивам Азербайджанских сказок. Игра сделана в жанре платформера. Ваша цель победить врагов и дойти до конца! Особенности игры: * Смена персонажей во время игры. Один из героев владеет луком, другой мечом. * Разнообразные локации и погодные условия * Разнообразные враги * Игра на трех языках: Английском, Русском и Азербайджанском

İki İgid

Posted Posted in Games

Two Heroes is the game that based on motives of  Azerbaijani tales. You play as two characters and you can change them during the game. Your goal is to win enemies and reach the end of the game! Features of game: * Changing the character during the game. One of the characters has a bow, […]