Oyunlar

Kintsugi Master

Kintsugi Master Azdimension tərəfindən yaradılan hiper – kasual bir mobil oyundur. Adı, bərpası zamanı qırılmış əşyaların qızılla bərpa edildiyi Yapon restavrasiya sənətinin eyniadlı formasına aiddir.

Oyun iki hissədən ibarətdir – birincisində oyunçu tapmacanı həll edərək əşyanı bərpa edir və sonra qızıl “yol” yaratmaq üçün fırça ilə sürüşdürür.