Oyunlar

Eat and Go

Eat and Go - “clicker” janrında AzDimension-un mobil layihəsidir. Oyunçunun məhdud vaxt ərzində müştərilərə yemək verməsi haqqında olan sonsuz bir oyundur.