Təsadüfi Oyunu

Posted Posted in Games

Biz Amerika məktəbləri üçün oyun düzəltmişik. Bu oyunun əsas məqsədi şagirdlərə riyaziyyatı öyrətməkdi. Misal üçün bu oyun statistikanı və onun prinsiplərini öyrədir. Oyun ancaq ayrılmış servisdə işləyir və ona görə də o, istifadəçilərin geniş hissəsinə əlçatan deyil.